Director Talk

Featured News

ผู้บริหาร

พงษ์พิสิทธิ์

นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

สถิติ

Online : 1 IP
วันนี้ : 6 IP
เมื่อวาน : 7 IP
สัปดาห์นี้ : 21 IP
เดือนนี้ : 44 IP
ปีนี้ : 12913 IP
ทั้งหมด : 42881 IP
บันทึก : 6248 (18.07.2021)

ITA

1.โครงสร้างสถานศึกษา 2.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 3.อำนาจหน้าที่ 4.แผนพัฒนาสถานศึกษา 5.ข้อมูลการติดต่อ 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 8.Q&A 9.Social Network 10.แผนดำเนินการประจำปี 11.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 17.E-Service 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว

162 หมู่ 7
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053177104

rpkschool074@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านร่องปลาขาว. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon