ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว

162 หมู่ 7

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053177104

rpkschool074@gmail.com

162 หมู่ 7

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00